Systemisch Werk

Beseffen dat je mag loslaten wat niet van jou is

Familieopstellingen en tafelopstellingen

Door middel van een familieopstelling kom je in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.Jij behoort tot een gezin, jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent.

Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent erin opgegroeid of misschien heb je jouw familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend.

Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een partner, je hebt al of niet kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten.

Soms bots je in je leven keer op keer weer op eenzelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit. Een familieopstelling kan op een ontroerende manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daaraan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. (Belangrijk om te weten is dat je je familie opstelt zonder dat de werkelijke familieleden aanwezig zijn).

Taal erbij

Naast de jaaropleiding systemisch werken (2019/2020), waarbij ik leerde om familie opstellingen en tafelopstellingen te doen, heb ik mij verdiept in de methodiek een Taal Erbij (2020). Ik geloof er in dat patronen zichtbaar worden als je ze visueel maakt en dat er bijvoorbeeld bij scheiding een inzicht op tafel kan komen waarom de dingen zo gelopen zijn.

“Het beeld blijft langer langer op het netvlies blijft hangen dan gesproken taal. De opstellingen kunnen ook veranderen; wensen worden gevisualiseerd en het materiaal helpt zowel de client als ook de therapeut om te focussen en richting te geven aan veranderingsprocessen. Een krachtig hulpmiddel in het systemisch werken in de verschillende perspectieven zoals bijvoorbeeld het structurele, narratieve en oplossingsgerichte.

Een Taal erbij® – is helpend bij het bespreken van clientsystemen. De opstellingen zijn waardevol bij het analyseren van dynamiek in systemen en om de positie van de therapeut te verhelderen.“ (bron: deKontekstGooisemeren.nl)

Client Logo

“Diana heeft bij ons de opleiding Systemisch Werken met Familieopstellingen en Organisatieopstellingen gedaan. Ze heeft laten dat ze theorie en praktijk heel goed met elkaar weet te verbinden. Vooral prachtig wat ze liet zien in het doen van tafelopstellingen. Diepe inzichten en heling bij haar cliënten. Haar jarenlange ervaring als therapeut in combinatie met tafelopstellingen is goud. Ik beveel Diana van harte aan.”

Maries Ligtvoet Opleider Persoonlijk Leiderschap en geaccrediteerde Familie- en Organisatieopstellingen